TestCase w nUnit – usuwanie powielonego kodu

Często zdarza się, że musimy napisać kilka testów dla wybranej metody podając za każdym razem inne dane wejściowe. U mnie z reguły kończyło się to pisaniem kilku identycznych metod testowych, które różniły się od siebie jedynie wartościami argumentów podawanych do testowanego kodu. Przykład poniżej.

Przykłady w F#, ale myślę, że każdy programista C# je zrozumie. Ten post jest kontynuacją wpisu o testach jednostkowych w F#. Pokazany niżej przykład jest znajduje się na GitHubie.

[<Test>]
let ``is time 23:59:59 properly parsed``() = 
  //arrange
  let time = "23:59:59"
    
  //act
  let parsedTime = Time.Parse(time)

  //assert
  Assert.That(parsedTime.Hour, Is.EqualTo(23))
  Assert.That(parsedTime.Minute, Is.EqualTo(59))
  Assert.That(parsedTime.Second, Is.EqualTo(59))
    

[<Test>]
let ``is time 0:0:0 properly parsed``() = 
  //arrange
  let time = "0:0:0"

  //act
  let parsedTime = Time.Parse(time)

  //assert
  Assert.That(parsedTime.Hour, Is.EqualTo(0))
  Assert.That(parsedTime.Minute, Is.EqualTo(0))
  Assert.That(parsedTime.Second, Is.EqualTo(0))

[<Test>]
let ``is time 0:01:0 properly parsed``() = 
  //arrange
  let time = "0:01:0"

  //act
  let parsedTime = Time.Parse(time)

  //assert
  Assert.That(parsedTime.Hour, Is.EqualTo(0))
  Assert.That(parsedTime.Minute, Is.EqualTo(1))
  Assert.That(parsedTime.Second, Is.EqualTo(0))

To nic innego jak powielanie tego samego kodu. Czegoś takiego chcemy uniknąć i z pomocą przychodzi nam atrybut TestCase dostępny w bibliotece nUnit. Najpierw kod po zmianach (GitHub):

[<TestCase("0:01:0", 0, 1, 0)>]
[<TestCase("0:0:0", 0, 0, 0)>]
[<TestCase("23:59:59", 23, 59, 59)>]
let ``is time properly parsed``(time, parsedHour, parsedMinute, parsedSecond) = 
  //act
  let parsedTime = Time.Parse(time)

  //assert
  Assert.That(parsedTime.Hour, Is.EqualTo(parsedHour))
  Assert.That(parsedTime.Minute, Is.EqualTo(parsedMinute))
  Assert.That(parsedTime.Second, Is.EqualTo(parsedSecond))

Prawda, że lepiej? Usuwamy powielony kod i zostawiamy tylko jedną metodę. Musimy pozwolić metodzie pobierać dane przez parametry. W pokazanym przykładzie pierwszym argumentem jest spodziewany wynik testu a w dalszej kolejności znajdują się parametry wejściowe. Nad metodą wstawiamy atrybut TestCase, którego argumenty odpowiadają argumentom metody testowej. Atrybut TestCase dodajemy tyle razy ile przypadków chcemy przetestować.

Po zmianach okienko TestExplorer w VisualStudio nadal pokaże nam trzy testy zamiast jednego i dodatkowo informuje jakie parametry wejściowe podajemy. Nie musimy się więc silić z umieszczaniem wartości parametrów w nazwie metody bo nazwy testów będą już je zawierać i nasze testy będą czytelne.

Test Explorer i różne testy z użyciem TestCase

Test Explorer i różne testy z użyciem TestCase

 

Dla ciekawskich dokumentacja nUnit na temat TestCase (pokazuje np. jak zmienić nazwę testu, jeśli typy argumentów wydają nam się zbędne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website