TestCase w nUnit – usuwanie powielonego kodu

Często zdarza się, że musimy napisać kilka testów dla wybranej metody podając za każdym razem inne dane wejściowe. U mnie z reguły kończyło się to pisaniem kilku identycznych metod testowych, które różniły się od siebie jedynie wartościami argumentów podawanych do testowanego kodu. Przykład poniżej.

Przykłady w F#, ale myślę, że każdy programista C# je zrozumie. Ten post jest kontynuacją wpisu o testach jednostkowych w F#. Pokazany niżej przykład jest znajduje się na GitHubie.

[<Test>]
let ``is time 23:59:59 properly parsed``() = 
  //arrange
  let time = "23:59:59"
    
  //act
  let parsedTime = Time.Parse(time)

  //assert
  Assert.That(parsedTime.Hour, Is.EqualTo(23))
  Assert.That(parsedTime.Minute, Is.EqualTo(59))
  Assert.That(parsedTime.Second, Is.EqualTo(59))
    

[<Test>]
let ``is time 0:0:0 properly parsed``() = 
  //arrange
  let time = "0:0:0"

  //act
  let parsedTime = Time.Parse(time)

  //assert
  Assert.That(parsedTime.Hour, Is.EqualTo(0))
  Assert.That(parsedTime.Minute, Is.EqualTo(0))
  Assert.That(parsedTime.Second, Is.EqualTo(0))

[<Test>]
let ``is time 0:01:0 properly parsed``() = 
  //arrange
  let time = "0:01:0"

  //act
  let parsedTime = Time.Parse(time)

  //assert
  Assert.That(parsedTime.Hour, Is.EqualTo(0))
  Assert.That(parsedTime.Minute, Is.EqualTo(1))
  Assert.That(parsedTime.Second, Is.EqualTo(0))

To nic innego jak powielanie tego samego kodu. Czegoś takiego chcemy uniknąć i z pomocą przychodzi nam atrybut TestCase dostępny w bibliotece nUnit. Najpierw kod po zmianach (GitHub):

[<TestCase("0:01:0", 0, 1, 0)>]
[<TestCase("0:0:0", 0, 0, 0)>]
[<TestCase("23:59:59", 23, 59, 59)>]
let ``is time properly parsed``(time, parsedHour, parsedMinute, parsedSecond) = 
  //act
  let parsedTime = Time.Parse(time)

  //assert
  Assert.That(parsedTime.Hour, Is.EqualTo(parsedHour))
  Assert.That(parsedTime.Minute, Is.EqualTo(parsedMinute))
  Assert.That(parsedTime.Second, Is.EqualTo(parsedSecond))

Prawda, że lepiej? Usuwamy powielony kod i zostawiamy tylko jedną metodę. Musimy pozwolić metodzie pobierać dane przez parametry. W pokazanym przykładzie pierwszym argumentem jest spodziewany wynik testu a w dalszej kolejności znajdują się parametry wejściowe. Nad metodą wstawiamy atrybut TestCase, którego argumenty odpowiadają argumentom metody testowej. Atrybut TestCase dodajemy tyle razy ile przypadków chcemy przetestować.

Po zmianach okienko TestExplorer w VisualStudio nadal pokaże nam trzy testy zamiast jednego i dodatkowo informuje jakie parametry wejściowe podajemy. Nie musimy się więc silić z umieszczaniem wartości parametrów w nazwie metody bo nazwy testów będą już je zawierać i nasze testy będą czytelne.

Test Explorer i różne testy z użyciem TestCase

Test Explorer i różne testy z użyciem TestCase

 

Dla ciekawskich dokumentacja nUnit na temat TestCase (pokazuje np. jak zmienić nazwę testu, jeśli typy argumentów wydają nam się zbędne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*
Website